Ungdommens Holmenkollrenn

Smittevern under UHR

For at vi skal kunne arrangere UHR 2022 på en forsvarlig måte er det viktig at vi alle viser hensyn og gjør det vi kan for å minimere risikoen for smitte. Vi har gjort en del tiltak i år slik at vi kan få en trygg og hyggelig helg i Holmenkollen. Derfor ønsker vi at dere leser en kort smitteveileder vi har lagt for arrangementet. 

Her finner du smitteveilederen:

Close Menu