Ungdommens Holmenkollrenn

Testeing av ski og oppvarming

Som tidligere meldt er det svært begrensede muligheter for å teste ski og varme opp på ski under årets arrangement. Det er derfor veldig viktig at man viser hensyn under arrangementet. Det vil være noe muligheter for å teste ski bak hovedbygget og opp mot kongestatuen, men her er det svært begrenset. Dette er merket med grønt på bildet. Det vil bli åpnet for å gå i løypene mellom aldersklassene i rundt 15 minutter. Når det er løpere i løypa er det IKKE mulig å gå i løypene. 

Oppvarming må skje på beina, da annet ikke er praktisk mulig. 

Close Menu